Ewidencja dróg

Opracowanie ewidencji dróg obejmuje:


Oferta w wersji elektronicznej do pobrania


1) Założenie książki parametrów technicznych odcinka drogi - jezdnia szer., rodzaj nawierzchni, pobocza utwardzone i nieutwardzone, chodniki, pasy zieleni, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, sposób odwodnienia, skrajnia drogowa, obiekty inżynierskie itp.Ekran trybu edycji danych książki parametrów technicznych generowany przez program Rejestr dróg 1.4.

ewidencja dróg


Przykład wydruku książki parametrów technicznych odcinka drogi w programie Rejestr dróg.

ewidencja dróg2) Założenie książki wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery, oświetlenie, sygnalizacja świetlna.


Ekran trybu edycji danych książki wyposażenia technicznego w programie Rejestr dróg.

ewidencja dróg


Przykład wydruku książki wyposażenia technicznego odcinka drogi generowany przez program Rejestr dróg.

ewidencja dróg3) Założenie książki schematy skrzyżowań - z drogami i dane charakterystyczne skrzyżowania, zestawienie zbiorcze danych technicznych odcinka drogi oraz zestawienie zbiorcze dla całej gminy.


Schemat skrzyżowania z zaznoczonymi elementami

ewidencja drógTabela nr.11 generowana przez program

ewidencja dróg4) Generowanie zestawień zbiorczych


- dynamicznie generowana tabela nr.3a przez program Rejestr dróg na podstawie zgromadzonych danych


ewidencja dróg


- zestawienie zbiorcze dla wszystkich dróg gminnych posortowane wg danej klasy drogi generowane automatycznie
przez program Rejestr dróg na podstawie zgromadzonych danych dla wszystkich odcinków dróg


ewidencja dróg5) Założenie książki zagospodarowanie techniczne odcinka drogi*


Ekran trybu edycji danych książki zagospodarowania technicznego odcinka drogi w programie Rejestr dróg.

ewidencja dróg
*w zakresie obligatoryjnym nie wymagane


Przykład wydruku książki zagospodarowania technicznego generowany przez program Rejestr dróg.

ewidencja dróg6) Wykonanie mapy orientacyjnej dla każdej drogi z zaznaczonym kilometrażem

ewidencja dróg7) Rysunki przekrojów charakterystycznych drogi (w zakresie obligatoryjnym nie wymagane)

ewidencja dróg8) Dziennik objazdu dróg

ewidencja dróg9) Inwentaryzację oznakowania pionowego i poziomego w postaci graficznej

ewidencja dróg10) Fragment przebiegu liniowego - graficznego przedstawienia odcinka drogi

ewidencja dróg


11) Wykonujemy zdjęcia skrzyżowań i obiektów inżynierskich

ewidencja drógewidencja dróg